Tilgang til helsetjenester for papirløse migranterIllustrasjonsbilde: Erik M. Sundt

Tilgang til helsetjenester for papirløse migranter

bookmark

tirsdag 6. november 2018, kl. 10:30 til kl. 12:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk Folkehjelp

Inngang: Gratis med påmelding

Det vil til enhver tid oppholde seg personer i Norge uten oppholdstillatelse. Noen av disse menneskene vil ha behov for helsehjelp. De er i dag avhengig av veldedighet og private initiativer for å få annen helsehjelp enn den akutte og kortsiktige. Mange har dermed ikke tilgang til primærhelsetjenester og blir gående lenge med sine lidelser, inntil akuttbehandling er nødvendig. Dette medfører store menneskelige og økonomiske kostnader. Hvilke dilemmaer gir dagens situasjon? Hvordan løses utfordringene i våre naboland? Hva kan Stortinget gjøre for å sikre en bærekraftig løsning, helsemessig og samfunnsøkonomisk?

Påmelding til solveigi@npaid.org

Arrangører: Kristelig Folkeparti, i samarbeid med Helsesenteret for papirløse migranter Oslo, Rådet for legeetikk i Den Norske Legeforening, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Antirasistisk senter og Kirkens Bymisjon.