Tilknytningsstil ved personlighetsforstyrrelserTone Normann-Eide, forfatter at boken Følelser - Kjennetegn, funksjon og vrangsider (2020 Foto: Ellen Johanne Jarli (Tone Normann-Eide t.v)

Tilknytningsstil ved personlighetsforstyrrelser

bookmark

Samtale mellom to psykologer

torsdag 12. mai 2022, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Tone Normann-Eide

Inngang: Gratis

Vår evne til tilknytning regnes for å være en medfødt predisposisjon som er særlig viktig i våre første leveår. Det er imidlertid også mye som tilsier at den trygge eller den utrygge tilknytningsstilen vi utvikler i i de første leveårene, blir med oss gjennom livsløpet. Vår tilknytningsstil er med å fargelegger vår selvopplevelse og hvordan vi relaterer oss til andre, og hvordan vi regulerer følelser. Det er også mye som tyder på at den trygge tilknytningen kan fungere som en buffer mot senere livspåkjenninger, mens den utrygge tilknytningen,gir en økt sårbarhet for utvikling av psykiske lidelser.

I denne samtalen om tilknytningsstil ved personlighetsforstyrrelser vil psykolog Kaja Asbjørnsen Betin og psykologspesialist Tone Normann-Eide snakke om hvordan vi kan gjenkjenne den trygge versus den utrygge tilknytningsstilen hos voksne, hvordan den utrygge tilknytningsstilen kan oppleves og komme til uttrykk hos mennesker med personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på  emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse. Det vil også være rom for å reflektere rundt hvor vidt dette er nyttig å snakke om i terapirommet, med partnere eller pårørende og hvorvidt det er mulig å endre tilknytningsstil.