Tillit i vår tid

Tillit i vår tid

bookmark

Samhold og trusler i kontekst.

onsdag 25. mai 2022, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Psykologistudenter Uten Grenser Oslo

Inngang: Gratis

Tillit er et sentralt begrep i vår tid, med tanke på populisme, propaganda, psykologi og samfunnsendringer. Uten tillit går fellesskap i oppløsning, noe som kan få dramatiske konsekvenser for mennesker og samfunn. Kan det likevel være for mye tillit i et samfunn, og kan det gjøre oss naive? Hvorfor har tilliten i Norge økt til tross for politikere som utnytter systemet, digitalisering, falske nyheter og nettroll? Hva skjer med tilliten til institusjoner når klimaskeptikere og vaksinemotstandere mistror forskning? Hvordan står det til med den globale tilliten? Hvilken betydning har mistillit for folk og land? Hvor viktig er egentlig tilliten vi har til hverandre, medier, helsevesenet og staten i krisesituasjoner? Hva kan true tilliten vi har til hverandre, politikere og institusjoner? Alt dette håper Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) å få svar på når vi arrangerer panelsamtale om tillit i vår tid på Litteraturhuset.

For å diskutere dette har vi med oss et knippe eksperter:

Arne Holte (f. 1946) er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, tidligere nestleder i Psykologiforbundet og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI). Holte har blant annet også vært medredaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, gjesteprofessor ved en rekke universiteter i USA, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. Holte har hatt stor faglig betydning for utviklingen av psykisk folkehelsepolitikk i Norge, og har beskrevet tillit som «det nordiske gullet».

Tor Gaute Syrstad (f.1990) er psykolog, statsviter og stipendiat i politisk psykologi på Institutt for statsvitenskap ved UiO. Syrstad har blant annet forsket på velgere og valgkamp. I tillegg har Syrstad vært journalist, og er programleder for podkasten Politisk psykologi.

Signe Bock Segaard (f. 1975) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er blant annet forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Segaard er og har vært prosjektleder og forsker for en rekke forskningsprosjekter. Segaards forskningsområder inkluderer blant annet demokrati, valg, representasjon, velgeratferd og politisk tillit.

Helge Skirbekk (f. 1971) er medisinsk sosiolog. Han er førsteamanuensis i medisin (helseledelse) ved Universitetet i Oslo, og professor i helsekompetanse ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hans forskning og undervisning dreier seg særlig om tillitens betydning i helsevesenet, og i samfunnet generelt. Han har gitt ut antologien “Tillit i Norge” sammen med Harald Grimen.

Debattleder er journalist i Aftenposten og psykolog Adriane Lilleskare Lunde.

Velkommen til panelsamtale!