Tilskuer eller deltaker?

bookmark

Seminar om menns betydning for likestillingen

tirsdag 3. september 2013, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Reform – ressurssenter for menn og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Inngang: Gratis

Er fedrekvoten et godt tiltak? Hvordan er menns helsetilstand i et finanskriserammet Europa? Hvordan står det til med utdanningen til gutter i Europa og i Norge? En omfattende europeisk undersøkelse om menns betydning for likestillingen er nylig sluttført. Dette er bare noen av spørsmålene som undersøkelsen har svar på.

Gruppen bak prosjektet har en helhetlig tilnærming til likestilling mellom kjønnene, og omfattermenns bidrag, behov og synspunkter.På en rekke sentrale samfunnsområder løfter undersøkelsen fram grunnleggende prinsipper, trekker konklusjoner og gir anbefalinger.
Få med deg to av forskerne legge framprosjektet og norske eksperter kommentere anbefalingene og grunnlaget på ulike områder.

Elli Scambor, forsker ved Men’sCounselling Centre Graz: Presentasjon av funn og anbefalinger fra «The studyontheroleof men in genderequality». Les mer her
Øystein Gullvåg Holter
, professor ved STK: Utdyping av funn og anbefalinger om menn og omsorg.
Elin Kvande, professor, NTNU: Kommentar til anbefalingene for å fremme menns del av omsorgs- og husarbeid.
Thomas Walle, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum: Kommentar til anbefalingene om menn og likestilling i arbeidslivet, bl.a. for å motvirke marginaliseringsprosesser.

Varer til klokka 16.30. Dørene åpner 13:30 og arrangementet begynner 14:00 presis
Språk: Engelsk

Les mer her