Tito og det nasjonale spørsmålet

bookmark

Boklansering

søndag 10. juni 2012, kl. 15:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk-kroatisk forening

Inngang: Gratis

Hilde Katrine Haug presenterer sin bok Creating a Socialist Yugoslavia:Tito,Communist Leadership and the National Question. Hvordan behandlet kommunistpartiet det nasjonale spørsmålet og hvordan påvirket dette etterkrigstidens politikk i Jugoslavia?

Boka tar for seg fem faser i kommunistpartiets nasjonalpolitikk og ser på hva slags endringer som fant sted i kommunistenes strategier for å håndtere nasjonal konflikt i Jugoslavia fra 1935-1990.

Boka er den første etter Jugoslavias fall i 1991 som belyser kommunistenes strategi for å håndtere nasjonal konflikt.

Et viktig spørsmål som blir belyst er hvorfor de jugoslaviske kommunistene ikke lyktes i å skape en felles jugoslavisk kultur og en felles forståelse av Jugoslavia som alle folkegruppene kunne enes om.

Svein Mønnesland,professor ved UiO,og Haakon Blankenborg,leder for Vest-Balkanseksjonen ved UD,kommenterer boka.

Vel møtt!