Todagers-kurs i filmkritikk - 2. og 8. november

To-dagers kurs i filmkritikk

bookmark

onsdag 2. november 2022, kl. 14:00 til kl. 19:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Norsk tidsskriftforening

Inngang: Billett og påmelding

Priser: 2 kursdager inkl. kaffe/te 1500,-

Hvorfor anmelder vi film? Og hvordan gjør vi det? Vi ser på hvem vi kommuniserer med og hvordan vi gjør det.

Gjennom et kurs bestående av to samlinger ser vi på kritikerens rolle, på ulike sjangere innen filmkritikken og hvordan vi best sikrer at anmeldelsen blir lest og dessuten kan inngå som relevant innspill i diskusjonen om den enkelte film.

2. november kl. 14.00 – 19.00
Hva er filmkritikk?
Hva er filmkritikk, og hva er det ikke? Hvordan vurdere filmens særegne uttrykk i forhold til andre kunstarter? Og hvordan formidler vi nettopp det? Kritikerens rolle i en mediehverdag i endring, og finnes det mulige problematiske aspekter ved filmkritikk?

Vi forbereder oss på å skrive en anmeldelse. Hvordan gjøre teksten levende og gi den gjennomslagskraft. Form, virkemidler, lesbarhet og sjanger.

8. november kl. 14.00 – 19.00
Kritikk og ansvar. Oppsummering og diskusjon
Vi snakker om kritikerens personlige stemme og ansvaret som følger med det å være kritiker. Hvordan forvalter vi rollen? Og hva vil vi med den?

Faglig ansvarlig/lærere:
Øyvor Dalan Vik, mangeårig filmkritiker og kommentator i Dagens Næringsliv, har det faglige ansvaret, og foreleser på alle samlingene.

Lars Ole Kristiansen, filmviter, utdannet ved Den norske filmskolen på Lillehammer, der han også underviser, redaktør for filmmagasinet Montages og foreleser innen film i Den kulturelle skolesekken.

Frist for påmelding før 25. oktober