Tormod Torfæus (1636-1719)

bookmark

Norges historie

tirsdag 26. august 2008, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I 1711 ga den islandske historikeren Tormod Torfæus ut bokverket Historia Rerum Norvegicarum. Bokverket bestod av fire bind og tok for seg norgeshistorien fram til 1387. I april i år ble verket utgitt på nytt. I henhold til dagens forskning betraktes Torfæus som en pioner, men som ukritisk til sagatradisjonen og kildebruk. Var han virkelig det? Ved Torgrim Titlestad fra Universitetet i Stavanger og Torfæus-stiftelsen.