Totalforsvaret i praksis

Totalforsvaret i praksis

bookmark

Institutt for forsvarsstudier inviterer til boklansering

fredag 30. september 2022, kl. 09:00 til kl. 10:15

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier

Inngang: Gratis - Påmelding

Under den kalde krigen var totalforsvaret den norske statens måte å planlegge for å mobilisere samfunnets totale ressurser når den totale krig kom. Det gikk i glemmeboka med Sovjetunionens fall, men etter årtusenskiftet ble totalforsvaret revitalisert for best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser både ved stats- og samfunnssikkerhetskriser.

Det nye totalforsvaret er basert på gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær sektor, og da i en ny tid med terrortrusler, hyppigere naturkatastrofer, digital sårbarhet, gråsonetrusler – og etter hvert en stadig økende sikkerhetspolitisk spenning.

Samtidig har totalforsvarets rammer endret seg siden den kalde krigens dager gjennom blant annet økt privatisering og fragmentering av statens virke- og myndighetsområde. Disse trekkene – og ikke minst erfaringer fra det russiske angrepskrigen mot Ukraina i februar 2022 – gjør arbeidet med å få på plass et velfungerende totalforsvar svært viktig.

I boken drøftes en rekke aspekter ved totalforsvaret både i lys av eldre og nyere erfaringer, inkludert koronapandemien og Russlands krig mot Ukraina – hendelser som har hatt og vil få betydelige konsekvenser for både det norske samfunnet og for totalforsvaret. Boken presenterer dessuten noen mulige hovedutfordringer for totalforsvaret i årene som kommer. For vil totalforsvaret fungere godt nok i en krise, og hva skal til for at totalforsvaret skal fungere best mulig?

Program

8.30–9.00
Kaffe og registering

9.00–9.05
Direktør ved Institutt for forsvarsstudier Kjell Inge Bjerga ønsker velkommen.

9.05–9.20
Statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget innleder med noen overordnede refleksjoner om boken og sine perspektiver på totalforsvaret.

9.20–10.00
Paneldiskusjon ledet av Kjell Inge Bjerga, med Knut Storberget, Monica Endregard, Åse Gilje Østensen og Per Martin Norheim-Martinsen

10.00–10.15
Spørsmål fra salen

10.15
Avslutning ved forlaget og Kjell Inge Bjerga