Totalforsvarskonferansen 2018

bookmark

Atomberedskap

mandag 16. april 2018, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Kvinners frivillige beredskap (KFB)

Inngang: Gratis med påmelding

Atomhendelser kan oppstå både i form av ulykker og tilsiktede handlinger. Vi har fremdeles ettervirkninger etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og midt oppe i en opphetet sikkerhetspolitisk situasjon følger økt terrorfare og høyere risiko for uønskede hendelser ved nukleære anlegg og med strålekilder for øvrig. Hvordan er atomberedskapen i Norge? Hvor sannsynlig er det at hendelser kan inntreffe? Hva skjer med mennesker som utsettes for stråling? Hva med mat og vann? Er tilfluktsrom en falsk trygghet? Hva med måling og varsling? Fungerer det internasjonale samarbeidet?

Mer info kommer på KFBs Facebookside og www.kfb.no. Lunsj kan kjøpes på stedet for kr.100,-.

Bindende påmelding til kfb@kfb.no / 22478260.

Velkommen!