Totalitære regimer, massemord og moralsk medansvarFoto: Ant Rozetsky

Totalitære regimer, massemord og moralsk medansvar

bookmark

torsdag 30. september 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk PEN

Inngang: Gratis

I dagens samfunn, hvilket ansvar har hver enkelt har for å hindre at «pervert idealisme» igjen kan utarte til massemord? Dag Solstad er en av Norges store forfattere. Og selverklært kommunist. Er Solstad revolusjonsromantiker og moralsk medansvarlig for lidelsene og de mange millioner som døde under ideologiens røde fane? Professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, har offentlig stilt Solstad spørsmål om hans ansvar. Så langt uten svar. Hagtvet etterlyser generelt vilje til å diskutere hvorfor kommunismen utartet og mener at «leflingen med diktatur er en permanent invitasjon til massevold». Han mener det er uærlig ikke å svare og etterlyser et oppgjør med venstresidens autoritære ideer. Kritikere mener Hagtvet er en ideologisk blind «brønnnpisser» som forurenser debatten.

Norsk PENs pressefrihetsutvalg inviterer til en samtale om ufrihet og massemord under ideologienes fane.

Innleder: Professor Bernt Hagtvet

 

Moderator: Thomas Spence, leder av Norsk PENs pressefrihetsutvalg

 

Panel:

– Professor Helge Rønning

– Politisk redaktør Bjørgulv Braanen

– Redaktør Harald Stanghelle

Det er begrenset antall plasser i salen, så vi anbefaler å være tidlig ute. Arrangementet direkte-strømmes også på Norsk PENs Facebook-side