Tøyelig etikk?

bookmark

Sykdom og død i medier og forskning

mandag 23. september 2019, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO og Norges idrettshøgskole

Inngang: Gratis

Åpenhetsutvalget leverte sin innstilling 30. april i år. Utvalget skulle klargjøre noen regler for et fenomen som har fått betydelig utbredelse de siste årene: fotografering, filming og lydopptak på skolen, i barnevernet og på helseinstitusjoner. Vi kjenner fenomenet fra TV-serier som Helene sjekker inn, Hos Peder, Sinnsykt og 113 – hvor vi får innsyn i pasienters og ansattes erfaringer. Utvalgets innstilling har fått det treffende navnet Åpenhet i grenseland – som er en presis oppsummering av at det her manøvreres i et nokså uoversiktlig landskap og hvor det ofte er vanskelig å vite hvor grensen for åpenhet og hva som er etisk forsvarlig medieproduksjon går.

Helseforskningen deler mediefeltets interesse for pasienters erfaringer med helse, sykdom og død, men er regulert på helt andre måter. Helseforskningen er underlagt Helseforskningsloven og må i tillegg forholde seg til en rekke forskningsetiske retningslinjer og veiledere. Med innføring av nytt personvernregelverk (GDPR) er utfordringer knyttet til personvern i forskningen blitt enda mer uttalt. Vi spør om mediene har større etisk handlingsrom til å iscenesette sykdom og sårbare sider av menneskelivet enn det helseforskere har, og i så fall hvorfor? Og har forskere noe å lære av mediebransjen på dette feltet, og vice versa?

Møteleder: Jon Rogstad

Innledere:
Kjersti Thorbjørnsrud, medieforsker, Institutt for samfunnsforskning
Per Kalbakk, etikkdirektør i NRK
Lisbeth Thoresen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Paneldeltakere:
Anne-Kari Torgalsbøen, professor i psykologi, Universitetet i Oslo
Cecilie Ramona Kåss Furuseth, journalist, og kjent blant annet fra produksjonen av NRK-serien Sinnssykt,
Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo