Traume og psykoterapi

bookmark

Anerkjente forelesere innen temaet

fredag 23. august 2013, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Modum Bad – Kildehuset kurs- og kompetansesenter og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Inngang: Billett

Hovedtemaer: Traumeforståelse – behandling av kompleks traumatisering, hvordan forske på behandling av alvorlig traumatiserte i psykoterapi, assimilasjon av traumatiske erindringer, dialogiske prosesser. Kursavgift inkluderer lunsj og kaffe/te. Mer info her: modum-bad.no.