Tredjelandsavtaler og midlertidighetFoto: UNHCR

Tredjelandsavtaler og midlertidighet

bookmark

torsdag 29. november 2018, kl. 08:30 til kl. 12:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Inngang: Gratis - påmelding til ral@noas.org.

To omdiskuterte innstramningstiltak i asylpolitikken er å inngå avtaler med såkalte tredjeland for å kunne overføre asylsøkere tilbake dit, og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening. Dette er også to av forslagene som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg går inn for å utvide bruken av. NOAS, Antirasistisk senter, Mellomkirkelig råd og Mennesker i Limbo arrangerer et halvdagsseminar for å belyse følgende spørsmål: Hva er erfaringene med tredjelandsavtaler så langt? Er tredjelandsavtaler effektiv politikk? Er tredjelandsavtaler forenlige med Norges internasjonale forpliktelser? Hva vil de konkrete konsekvensene være for asylsøkerne som eventuelt overføres til “nye” tredjeland – hva vil de møte der? Hvilke konsekvenser har midlertidige oppholdstillatelser og begrenset familiegjenforening, for den enkelte og samfunnet som helhet? Hvor mye kan rett til familiegjenforening begrenses før det innebærer brudd med menneskerettighetene? Hva er erfaringene med innstramninger i Sverige og Danmark?

Konferansen ledes av Kai Eide, styreleder i NOAS og tidligere ambassadør og FN-utsending. Øvrige bidragsytere vil være:
Lindis Hurum, feltkoordinator i Leger uten grenser
Özlem Gürakar-Skribeland, advokat og stipendiat ved Universitetet i Oslo
Bjarte Vandvik, tidl. generalsekretær i NOAS og ECRE, inntil nylig utstasjonert for UNHCR i Marokko
Sylo Taraku, medlem i Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og rådgiver i Agenda
Linda Beskow, utreder/tematisk rådgiver i Svenske Røde Kors
Line Bøgsted Olsen, juridisk konsulent i Dansk flyktninghjelp
Maja Janmyr, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter
Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen
Torstein Ulserød, rådgiver i Civita