Trenger vi en internasjonal miljødomstol?

bookmark

onsdag 21. februar 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Rettspolitisk forening

Inngang: Gratis

Klimasøksmålet Arktis har akkurat anket miljødommen fra Oslo tingrett direkte til Høyesterett. Klimasøksmål er ikke unikt for Norge – i stadig flere land blir staten saksøkt for utilstrekkelig klimapolitikk.

Også internasjonalt forplikter stater seg til å begrense klimaendringene, for eksempel gjennom Parisavtalen.

Trenger vi en egen internasjonal miljødomstol? Hvordan bør den i så fall se ut, og er det i det hele tatt mulig å se for seg at en slik domstol vil fungere? Finnes det eventuelt andre internasjonale alternativer som kan sanksjonere manglende oppfølging av klimaforpliktelser? Og skal en slik domstol kun behandle saker mellom stater, eller kan man se for seg en domstol som også kan behandle saker me…llom privatpersoner/organisasjoner og stat?

Rettspolitisk forening inviterer til diskusjon om disse og andre relevante temaer onsdag 21. februar kl. 18.

I panelet sitter Ole Kristian Fauchald og Christian Prip. Fauchald er professor ved Universitetet i Oslo, og jobber blant annet med internasjonal miljørett og folkerett. Christian Prip er tilknyttet Fridtjof Nansens institutt, hvor han blant annet arbeider med internasjonal miljøpolitikk og -rett og gjennomføring av internasjonale miljøforpliktelser.

Samtalen vil ledes av Lise Marie Sundsbø. Sundsbø er blant annet styremedlem i Foreningen Grunnloven § 112.

OBS: Oppstartstid er endret fra 17.00 til 18.00.