Trenger vi virkelig mer av alt og kan det gå for fort?

Trenger vi virkelig mer av alt og kan det gå for fort?

bookmark

Debatt om Energikommisjonens rapport

tirsdag 18. april 2023, kl. 14:30 til kl. 16:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening

Inngang: Gratis - Påmelding

Energi- og strømkrisen dominerer norsk politikk. Et viktig grunnlag for diskusjonen er lagt med Energikommisjonens rapport. Med tittelen «Mer av alt, raskere» er hovedbudskapet tydelig. Samtidig synliggjør rapporten uenighet om en rekke av forslagene, herunder hovedanbefalingen om at Norge må sette konkrete mål om å øke produksjonen av fornybar energi innen 2030.

Hvor raskt kan vi faktisk bygge ut fornybar energi i Norge, med de natur- og arealkonfliktene dette innebærer? Kan «mer av alt, raskere» gi dårligere løsninger og dyrere energiproduksjon? Hva er viktigst å prioritere, hvis Norge skal utvikle arbeidsplasser og industri som konkurrerer på teknologiutvikling og kvalitet? Og hva er de viktigste tiltakene for å bruke energien mer effektivt? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres i denne debatten.

Følg strømming av arrangementet her