Tro og tvil på GudAn old, Norwegian congregation assemply.

Tro og tvil på Gud

bookmark

Er løpet kjørt for kristendommen?

tirsdag 22. november 2022, kl. 09:00 til kl. 16:20

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Samtiden og KulturPlot

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Kristendommen bare er her– ikke spesielt kritisert- ikke spesielt hyllet – fredet og ufarlig. Mye staffasje og tradisjon. Folkekirken går tilbake. Fortsatt er det mange som tror på Gud, men kristendommen betyr mindre i stadig flere menneskers liv. Kristendommen står i en spagat: Den forsøker å modernisere seg og samtidig forbli tro mot seg selv.

Er løpet kjørt for kristendommen? Snakker vi om en sovende religion eller har den en potensiell sprengkraft?

Klarer ikke mennesker i dag selv å finne ut av hva de vil tro på uten en kirke som skal fortelle dem det?

 

20 personer -ulik alder, bakgrunn, livssyn og meninger – holder et innlegg/foredrag/snakker om kristendommen – mellom 9 til 12 minutter.

Etter at fem har gitt sitt bidrag, blir det en samtale på rundt vel en halv time mellom de fem.

Arrangementet er delt inn i fire bolker. En kan delta på hele dagen, på en eller flere av bolkene.

Seminaret blir tatt opp og danner utgangspunkt for en Podkast som lanseres 1. desember.

 

Her er de medvirkende:

 

1.ØKT 09.00 – 10.35

Professor i filosofi, UIO, Ole Martin Moen

Førsteamanuensis Oslo Met, Lars Gule

Prest i Domkirken, Valberg Orset Stene

Prest i Glåmdalen, Einar Gelius

Redaktør/skribent Anders E. Masvie

 

2. ØKT 10.40- 12.15

Sjefredaktør i Minerva, Nils Henrik Andersen

Eks. prost/kirkeleder Trond Bakkevig

Lykkebiolog/forsker Bjørn Grinde

Forfatter/rådgiver Human Etisk forbund, Didrik Søderlind

Forfatter/ konsulent Misjonskirken, Linda Andernach Johannessen

 

3.ØKT 12.45 – 14.20

Professor i filosofi, UIA, Einar Duenger Bøhn

Forfatter, Andreas Ribe Nyhus

Prest/fakultetslektor Sunniva Gylver

Prosjektleder Civita, Mathilde Fasting

Forfatter, stipendiat VID, Ingrid Brækken Melve

 

 

4. ØKT 14.25- 16.20

Professor, Høgskolen Innlandet, Eivor Oftestad

Forfatter/skribent Alf van der Hagen

Professor, UIO, biolog, Kristian Gundersen

Religionsviter, diakoni- og dialogansvarlig i Areopagos, Ann Jeanette Ekberg

Forfatter, prest Elisabeth Thorsen