Tro og vitenskap

bookmark

Edly Grape om Martinus’ åndsvitenskap

lørdag 19. november 2016, kl. 13:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Billett

Til tross for en enorm forskningsinnsats innrømmer verdens fremste hjerneforskere at de mangler den mest elementære kunnskap om grunnlaget for tenkningen og dermed vår oppfattelse av verden. I en tid da store deler av verden er i forandring og mennesker flykter fra terror og krig, opplever vi at våre reaksjoner på flyktningene varierer fra total mangel på medfølelse til grenseløs hjelpetrang. Alle mennesker har sitt private syn på det de opplever. Noen mennesker er tros- eller følelsespregede og andre er preget av vitenskap og intelligens. Alle kriger har sitt grunnlag i intoleranse. Klarer vi ikke å moderere våre sympatier og antipatier, kommer vi lett opp i konflikter. I dette foredraget skal vi ut fra åndsvitenskapen se litt grundig på utviklingen av bevissthet og viten. Vi kan bruke denne kunnskapen til å utvide vår forståelse av oss selv og på dette grunnlaget arbeide for å øke vår toleranse i forhold til andre.