Truer befolkningsveksten?

Truer befolkningsveksten?

bookmark

Hvor stor trussel er veksten?

onsdag 26. april 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

Innleder: Marianne Tønnessen, demografiforsker ved Oslo Met.

I fjor ble vi åtte milliarder mennesker på jorda vår, og ifølge FN vil befolkningsveksten fortsette i mange tiår framover. Er det et problem? Tønnessen har studert forholdet mellom befolkningsstørrelse og klima/miljø og diskuterer hva som er bærekraftig befolkningsutvikling.

På møtet vil vi også spørre: Kan og bør befolkningsvekst stagges? Og er hvert vårt miljø-fotavtrykk like viktig som vårt antall?

Møtet er gratis og åpent for alle.