Truer Midtøsten Europa?

bookmark

Innlegg og debatt

mandag 16. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Terrorhandlingene i Paris og København fant sted mot et bakteppe av blodige konflikter i Midtøsten. Ikke minst har oppsvinget for jihadister som Den islamske staten (IS) spredd skrekk både lokalt og i Europa. Mange unge europeere har slutt seg til IS’ kamptropper.
Men skal vi forstå mulige sammenhenger mellom det som skjer der og det som skjer her må vi forstå hvordan spørsmålet om ytringsfrihet framstår for sentrale aktører i konfliktene i den arabiske verden.

Innledere:
Brynjar Lia, førsteamanuensis i Midtøstenstudier, UiO. Jihadister og karikaturer.
Nora S. Eggen, førstelektor i arabisk, UiO. Blasfemi i islamsk kontekst.
Bjørn Olav Utvik, professor i Midtøstenstudier, UiO. Hvem i Midtøsten er våre allierte for ytringsfriheten?
Ordstyrer: Lars Gule, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

Det blir spørsmålsrunde og debatt etter innleggene, som er på ca. 10 minutter hver.
Gratis og åpent for alle. Velkommen!

Arrangementet inngår i en serie under tittelen Etter Paris. Les mer om serien her
Femte arrangement i serien er mandag 23. mars og har tittelen «Antisemittismens tilbakekomst».