Truet menneskeverd nær døden?

bookmark

En samtalekveld om livets sluttfase

tirsdag 22. oktober 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Menneskeverd

Inngang: Gratis

Døden er en del av livet, men vi har institusjonalisert den og gjort det til et tema vi sjeldent snakker om. Er døden vårt siste tabu?

I vår kultur har mange mulighet til å oppleve verdighet, men hva med de som faller utenfor?

Daglig leser vi avisartikler og hører historier som viser uverdige forhold for hjelpetrengende. Er menneskeverdet truet nær døden? Hva kan gjøre dødsprosessen verdig eller uverdig? Både effektiviteten og markedstenkning i helsesektoren kan føre til at vi som samfunn sender uverdige signaler til mennesker i en sårbar posisjon. Flere tiltak er satt i verk. Verdighetsgarantien skal forsikre oss om at den enkelte får god lindrende behandling og en verdig død. Hvordan kommer dette til uttrykk ovenfor døende?

Verdighet de siste levedagene bør være et mål å etterstrebe. Hvordan vil vi selv bli møtt når vi er på det mest sårbare? Vi behøver en styrket bevisstgjøring av menneskeverdet nær døden… dette gjelder helsepersonell, politikere og oss alle. Er du helsepersonell, student, politiker eller opptatt av menneskeverdet? Bli med og delta på en spennende kveld der spørsmål og temaer som berører menneskeverdet i sluttfasen, er i sentrum.

Gratis inngang. Ingen påmelding. Lett servering.

Se her for mer informasjon om arrangementet og for å lese om kveldens bidragsytere.