Tsjernobyldagen 2018

Tsjernobyldagen 2018

bookmark

Hva med det norske atomavfallet?

torsdag 26. april 2018, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Nei til atomvåpen

Inngang: Gratis

Den 26. april er nå en internasjonal minnedag – FNs minnedag etter Tsjernobylulykken. Atomulykken for 32 år siden er blant de alvorligste som har vært, og det foregår fortsatt nedbygging og opprydding etter den.  Ikke noe sted i verden finnes ennå sikre løsninger for lagring av det farligste, høyaktive og langlivede radioaktive avfallet fra atomkraft- og atomvåpenanlegg. Til dette kreves isolasjon fra naturen i mange hundre tusen år.

Visste du at det er problemer med atomreaktorer og deres radioaktive avfall også her i Norge? Ved de aldrende forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller ligger det 17 tonn brukt brensel, 12 tonn må behandles for å bli stabilt nok til å lagres over tid. Vi som arrangerer dette møtet, har i mange år vært bekymret for behandlingen av atombrenselet også fra disse norske anleggene. Det mellom-og lavaktive avfallet er sikret i det kombinerte lager og deponiet i Himdalen i Aurskog/Høland. Men det høyaktive- og langlivete avfallet byr på mye større utfordringer. Det ligger foreløpig dårlig sikret i Halden og på Kjeller, delvis også i Himdalen, ved anlegget som ikke er bygget for dette.

Fra i år er det endelig bevilget midler til et nytt tilsynsorgan, «Norsk nukleær dekommisjonering (NDD) – statlig organ for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall». Det er etablert under Nærings- og fiskeridepartementet og lokalisert til Halden.

NDD skal utarbeide planer for nedbygging av reaktorene slik at områdene reaktorene står på skal kunne brukes til andre formål.  Hvordan avfallet skal håndteres trygt inngår i dette. Det er gode nyheter, men blir det bevilget tilstrekkelig med midler? Hvordan finner vi forsvarlige løsninger for avfallshåndteringen? Er brenselet i god nok forfatning til å flyttes? Vil en nedbygging av reaktorene kunne skje raskt nok?

 

Program: 

Åpning og møteledelse: Stine Rødmyr, Nei til atomvåpen

Arrangørenes arbeid knyttet til atomavfall og motstand mot atomkraft:

  • Naturvernforbundet, Kjersti Album
  • Natur og ungdom, Olav Aga
  • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Eva Fidjestøl
  • Nei til atomvåpen, Stine Rødmyr

Planer for opprydding av avfall og nedbygging av atomkraft i Norge:

  • Sektordirektør Henning Refshauge Vahr ved Institutt for energiteknikk (IFE)
  • Kommentarer og spørsmål: Eva Fidjestøl, IKFF

Stortingspolitikere: Utfordringer for politikken for de norske reaktoranleggene

  • Kommentarer og spørsmål til Refshauge Vahr og politikerne, debatt

Kom, hør, lær og still spørsmål!