TV2 – framleis dialektkanal?

bookmark

Seminar

lørdag 3. oktober 2009, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kringkastingsringen

Inngang: Gratis

Heilt sidan starten har TV2 markert seg ved å vera opne for å bruka dialektar i alle programtypar. I år går konsesjonen for allmennkringkasting ut, og TV2 har ikkje søkt om fornying. Korleis kjem språkprofilen til kanalen til å sjå ut i framtida når dei ikkje lenger er bundne av konsesjonsvilkåra om språkleg mangfald?

På seminaret set vi søkjeljos på TV2-språket, både i fortida og framtida. Vi har invitert TV2 til å svara på kva språkprofil dei planlegg, og kva vilkår som må til for å vidareføra dialektmangfaldet".

Meir om programmet på http://www.mediedagane.no