Tvangsekteskap

bookmark

- Islamsk eller kulturelt betinget?

onsdag 29. november 2017, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: ILM - Islams lære og metode

Inngang: Gratis

Velkommen til en spennende temakveld med paneldebatt om tvangsekteskap i regi av ILM!

I forbindelse med det samfunnsaktuelle tema, så arrangeres det en paneldebatt om to omdiskuterte temaer knyttet til tvangsekteskap, Islam og kultur, som møter hverandre i kveldens tematikk: Tvangsekteskap – Islamsk eller kulturelt betinget?

Tvangsekteskap har stått høyt på dagsorden i den siste tiden som et ledd i kampen mot ukultur blant minoritetskvinner med muslimsk bakgrunn. Det interne oppgjøret i minoritetsmiljøene, har blitt drevet av en intern granskning av holdningene og verdiene i miljøene, holdninger og verdier som hevdes å være preget av Islam.

Hva er egentlig forholdet mellom Islam og tvangsekteskap? Er det mulig å drive forebyggende arbeid innenfor religiøse rammer, eller kreves det et sekulært utgangspunkt? Hvilke faktorer og drivkrefter er det som driver dagens tvangsekteskap blant minoritetskvinner med muslimsk bakgrunn kontra dem med ikke-muslimsk bakgrunn? Forutsetter oppgjøret med ukultur i egne miljøer et oppgjør med Islamske dogmer?

Møt opp, hør og engasjer deg i en spennende paneldebatt med dyktige og kompetente paneldeltakere!

PS! Det er begrenset med plasser, så her gjelder det å være tidlig ute! Forfriskninger vil bli servert! Vel møtt!

Paneldeltakerne:
Therese Sørhaug fra Røde Kors, jobber til daglig som rådgiver og vil snakke om «jenters personlige erfaringer med tvangsekteskap i Norge”.
Umar Ashraf er en aktiv samfunnsdebattant, foredragsholder, folkevalgt lokalpolitiker i Søndre Nordstrand, og en del av den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Umar vil holde innlegg om hvorvidt tvangsekteskap er et fenomen som har utspring fra hjemmelandets kultur/-og eller religion.
Yusur Al-Allaq sitt innlegg vil handle om hvordan Islam ikke støtter tvangsekteskap på noen som helst måte, med solide bevis fra Islams hovedkilder (Koran og hadith). Yusur sitter til daglig som styremedlem i ILM og er aktivist.