Tvangsekteskap og retten til å velge fritt

bookmark

Kvinnedagsarrangement

søndag 8. mars 2015, kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Norske PEN og Plan Norge

Inngang: Gratis

Norske PEN og Plan Norge inviterer sammen med Birgitte Huitfeldt til et Kvinnedagsarrangement om tvangsekteskap og retten til å velge fritt på Litteraturhuset søndag 8. mars.

Møt Canan Arin fra Tyrkia, advokat og feminist som snakker om hvordan å bekjempe barneekteskap. Deretter blir det paneldebatt med innlegg av Navjot Sandhu (styreleder MinoTenk), Tina Shagufta Kornmo (styremedlem LIM), Ulrik Imtiaz Rolfsen (filmregissør) og Kjell Erik Øie (generalsekretær Plan Norge).

Innholdet denne kvelden vil belyse situasjonen både i Norge og globalt, og vi løfter noen gode forslag til hvordan å sikre jenter deres rettigheter uavhengig av hvor de bor.

Bli med å bruke Kvinnedagen til å drøfte hvordan vi kan sikre alle jenter og kvinner retten til å velge sin ektefelle og dermed sin framtid. Et engasjement for å avvikle barneekteskap og tvangsekteskap er viktig, ikke minst fordi verdenssamfunnet om kort tid skal vedta nye utviklingsmål for fattigdomsreduksjon: FNs Bærekraftsmål (SDG). Plan med flere jobber for at eliminering av barneekteskap og tradisjonell skadelig praksis skal bli egne utviklingsmål.

Program
Kl. 16:00 – Åpning
• Velkommen v/ Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge
• Intervju med advokat og feminist Canan Arin fra Tyrkia som snakker om barneekteskap og hvordan hun jobber for å stoppe dette. Intervjuer er Birgitte Huitfeldt, forfatter og feminist.

Kl. 16:55 – 5 min. pause

KL. 17:00 – Paneldebatt: Retten til fritt å velge ektefelle og sin egen framtid.
• Innlegg fra ulike deltakere fra norsk samfunnsliv om kampen mot barneekteskap og retten til fritt valg og utfordringer rundt dette. Deltakerne er Navjot K. Sandhu (styreleder MinoTenk), Tina Shagufta Kornmo (styreleder LIM), Ulrik Imtiaz Rolfsen (filmregissør), Canan Arin (advokat og feminist) og Kjell Erik Øie (generalsekretær Plan Norge).
• Spørsmål og svar fra salen moderert av Ellen Høvik, Plan Norge

Kl. 18:00 – Avslutning