Tvangsvaksine – et helsetilbud vi ikke kan si nei tilFoto: www.gnirz.no

Tvangsvaksinering – et helsetilbud vi ikke kan si nei til

bookmark

Boklansering

lørdag 18. april 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 – Avlyst

Sal: Nedjma

Arrangør: Paradigmeskifte forlag og tenketank

Inngang: Avlyst

Vi står midt oppe i en global kampanje for tvangsvaksinering, og to partier i Norge har allerede gjort vedtak om å fjerne det grunnleggende prinsipp om frivillig og informert samtykke ved medisinske inngrep, som er nedfelt i ulike konvensjoner. Boken «Tvangsvaksinering – et helsetilbud vi ikke kan si nei til»  ønsker å være et bidrag i den pågående debatten.