Boklansering 22

Uforsvarlig behandling?

bookmark

Boklansering med Stig Asplin

onsdag 14. september 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Stig Wilhelm Asplin

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Stig Asplin hadde 25 års erfaring som fastlege og samarbeidet bl.a. med “de narkomanes lege” Sverre Eika ved Kirkens Bymisjons 24SJU, om noen av de tyngste stoffavhengige i landet. Sverre Eika hadde mandat direkte fra departementet:

«Det sees en rekke marginaliserte individer på gaten i Oslo som ikke nåes av det ordinære hjelpeapparatet. 24SJU får hermed i oppdrag å øke helse og sosial inkludering for denne gruppen». 

Men Helsetilsynet så ikke hen til dette. De mente behandlingen Asplin ga var “uforsvarlig” og fratok ham forskrivningsretten på vanedannende medisin, på tross av at det gikk bra med pasientene, at de hadde byttet ut gatedop med resepter og sluttet med kriminalitet. De bodde ikke lenger på hospitser, men bodde i egne leiligheter og hentet medisinene sine på apoteket. I følge Stig Asplin enset ikke Helsetilsynet at pasientene nå levde vanlige liv og var ved god helse; i stedet telte de antall piller og urinprøver og sjekket om retningslinjene var fulgt til punkt og prikke.

Men når man skal hjelpe folk som har mislyktes i det ordinære hjelpeapparatet, kan man vel ikke bruke den samme resepten, spør Asplin retorisk?

Onsdag 14.september kl. 18 lanseres boken hans i Berner-kjelleren på Litteraturhuset.

Uken etter møter Asplin i retten i saken han har anlagt mot Helsepersonellnemnda. Den åpne rettsaken går 20-23.september i Oslo Tingrett.

Mange politikere har vært opptatt av denne problematikken. Tidligere helseminister Bjarna Håkon Hansen sa en gang:

«Som helsepolitiker kan jeg ikke sitte rolig og se på at mennesker med livstruende lidelser dør i kø, og at leger blir forbrytere hvis de forsøker å hjelpe… Poenget er å redde liv».

Men Helsepersonellnemnda så det altså ikke slik, i stedet avfyrte de en grusom salve mot den erfarne legen, som ifølge Asplin selv er å regne som et karakterdrap:

«Denne sårbare gruppen bør skånes fra slike som ham.»