UiO:Norden-samtalen 2Foto: Bengt Oberger/Wikimedia commons, MF, UiO og Silje Pileberg

UiO:Norden-samtalen

bookmark

Nordiske tilstander: Hvor ble humaniteten av?

tirsdag 25. februar 2020, kl. 19:00 til kl. 20:30 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst grunnet sykdom.

Sal: Wergeland

Arrangør: UiO:Norden

Inngang: Avlyst

Er våre nordiske samfunn blitt kaldere? Hvordan reagerer vi i møte med flyktningkrisen og utfordringer knyttet til integrasjon?

NORDHOST, et forskningsprosjekt i den store tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden, har undersøkt hvordan de nordiske sivilsamfunnene reagerte i møte med flyktningkrisen. Hvor mange skal vi slippe inn? Hvem skal de være? Hvilket ansvar pådrar vi oss, ikke bare som stat, men som samfunn, ved å ta imot? Og er sivil ulydighet en legitim reaksjon i møte med et tøffere innvandringspolitisk klima?

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen vil innlede om den nordiske gjestfrihetens karakter. Hylland Eriksen er opptatt av «gavens makt». Det synes som om nordmenn har lettere for å gi enn å ta imot, og det gjelder ikke minst med hensyn til innvandrere og flyktninger, der debatten om «integrering» alltid handler om hva det norske samfunnet kan tilby dem, ikke hva de kan tilføre det norske samfunnet. Gaveutveksling er imidlertid tosidig, og plikten til å ta imot er like grunnleggende som plikten til å gi.

Innledningen blir etterfulgt av en samtale om nordiske tilstander mellom Thomas Hylland Eriksen, Åsa Linderborg og Sturla Stålsett, ledet av UiO:Nordens direktør Tore Rem.

UiO:Norden-samtalen er en ny arena for samtale om aktuelle nordiske spørsmål. Hver samtale innledes av forskere tilknyttet den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden ved Universitetet i Oslo. Gjennom disse månedlige arrangementene vil vi løfte fram forskning som kan gi nye perspektiver både på dagsaktuelle emner og på vår felles historie.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved UiO.

Sturla Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF. Han er tidligere generalsekretær i Kirkens bymisjon.

Åsa Linderborg er en svensk historiker, forfatter, kulturskribent og tidligere kulturredaktør i Aftonbladet.

Tore Rem er direktør for UiO:Norden.