Ulikheter som styrke

Ulikheter som styrke

bookmark

Kurs

fredag 4. november 2022, kl. 13:30 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Østlandsk lærerstevne

Inngang: Påmelding: 400 ,-

Ulikheter er glede. Ulikheter er styrke. Ulikheter er frustrasjon. Med relasjonskompetanse kan vi maksimere mulighetene.Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og valg, og holdningene våre ligger til grunn for våre handlinger.
Et godt arbeidsmiljø er som et mattestykke. Alle medarbeidere teller. Det er summen av alle kollegers innsats som skaper barnehagens kultur. For å lykkes med mennesker må vi ha kunnskap hvordan håndtere ulikheter.
Gjennom foredraget tar Tanja oss med inn i et «arbeidsmiljø» der vi blir bevisst vår egen innsats, og inspireres til handlingskraft for fremtiden.

Tanja Bø Uggerud er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk og ledelse, og for tiden midt i en Master i Ledelse ved UIA. Tanja har 20 års erfaring som styrer og har ledet mennesker i barnehager fra nord til sør. I 2014 startet Tanja firmaet «Raus Ledelse» som leverer foredrag og kurs til barnehager, næringsliv og andre offentlige instanser. Fra høsten 2021 er hun senior manager i konsulentselskapet Karabin hvor hun jobber med ledelse og organisasjonsutvikling i ulike typer bedrifter.

Kurset arrangeres også lørdag.