Ulikt språk ulik verden?

Ulikt språk, ulik verden?

bookmark

Ved Åshild Næss og Anne B. Nilsen

onsdag 5. februar 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

Det er stor variasjon i strukturen til verdens ca. 7000 språk. Gjenspeiler alle disse ulike måtene å snakke på også ulike måter å tenke på? Språk er ikke bare et middel til bruk i kommunikasjon. Vi bruker også språket mer eller mindre bevisst til å formidle hvem vi er. Språkbruken forteller noe om vår oppfatning av virkeligheten, om våre verdier, normer og om hvordan vi ser på oss selv – vår identitet. Åshild Næss og Anne Birgitta Nilsen, begge med doktorgrad i lingvistikk, utdyper.