Un viaje al español

Un viaje al español

bookmark

Veier til det spanske språket

torsdag 24. mai 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Slaatto Læringssenter

Inngang: Gratis

Spansklæreren Joaquín (Giménez Name) og eleven Mimi (Gunvor Slaatto) legger ut på en annerledes språkreise. Om den lager de to bøker. Smakebiter fra tekstene framføres, dels tonesatt.

I den første boken, Historia Cortas, knyttes opplæringen til fortellinger fra Mimis hverdag i Estepona, Spania. I den andre, Cuerdas, utgår den fra lærerens poesibok med personlige tekster om en usminket sårbarhet.

Læreren Joaquín kobler spansk språklære opp fortellingene og poesien.

Pensjonisten Mimi ønsker å lære spansk på en morsom og interessant måte. I Historias Cortas realiseres dette ved at opplæringen bruker fortellinger som hun selv forfatter for så å skrive dem på spansk etter diktat fra læreren. Engelsk er deres felles språk.

Ut fra dette former læreren undervisningen opp mot elevens tekster. Slik imøtekommes elevens ønske om å ta i bruk sin foretrukne læringsvei, nemlig ved selv å skrive. Dessuten får hun ta ansvar for egen læring, med den direkte medvirkningen dette innebærer.

Allerede tidlig i læringsprosessen vekkes Mimis interesse for Joaquíns poesibok Cuerdas, med de nakne og personlige tekstene. Denne blir grunnlaget for både en reise gjennom menneskelige dimensjoner og en kilde til å lære det spanske språket videre.

Samlet sett er metodikken en prosjektbasert tilnærming der frihet, funksjonalitet og struktur går hånd i hånd med tekstene. Slik utfyller bøkene Historias Cortas og Cuerdas hverandre.

Kvalitetsmessig dekker bøkene en grunnleggende spansk språklæring i samsvar med det europeiske språkrammeverket, nivå A1.

Mimi og Joaquín ser på språk som en grunnleggende verdi for forståelse, tillit og fred mennesker imellom.

 

Facebook Page: #unviajealespañol