The narcissistic dynamics of submissionImage: Donald Trump supporters. Photo: Gage Skidmore. Source: Wikimedia Commons.

Underkastelsens narsissistiske dynamikk

bookmark

De undertryktes tiltrekning til autoritære ledere

onsdag 14. august 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00 – Utsolgt / Fullt

Sal: Kverneland

Arrangør: Psychoanalysis and Politics og Antirasistisk senter

Inngang: 190,- (Kun forhåndssalg, ikke i døren)

Foredrag av Jay Frankel etterfulgt av gruppediskusjon

Arrangementet vil foregå på engelsk

Foredraget vil fremstille den narsissistiske dynamikken som gjør at folk som er undertrykte tiltrekkes av autoritære ledere. Jeg hevder at de tydelige narsissistiske manifestasjonene I slike grupper utgjør forsøk på å håndtere underliggende traumer.

Ferenczis teori om virkningene av overgrep mot barn I familien utgjør den kliniske prototypen. Ferenczi la merke til at angrep på barn ble etterfulgt av en et enda mer skadelig «hykleri» – familiens benektelse av det som hadde skjedd, og av betydningen av det. Barnet «identifiserer seg med aggressoren»: underkaster seg mishandlingen og den falske historien I adferd, tanke og følelse, slik at hun ikke blir emosjonelt utradert. Hun ofrer sin egen persepsjon og kritiske tenkning, noe som utgjør en trussel om ytterligere isolasjon. Hun aksepterer skyld («noe må være galt med meg»), slik familien krever. Hennes hjelpeløshet og opplevelse av å være bærer av en skammelig defekt vedvarer. Slik selvfornektelse og internalisering av undertrykkelse er typisk når folk føler seg hjelpeløse overfor en overveldende trussel, både på et individuelt- og massenivå.

Men folk utvikler også ofte narsissistiske motreaksjoner – fantasier som benekter ydmykelsen og frykten for å bli forlatt. Narsissistiske reaksjoner er drevet av skam og tilknytningsangst. På en større skala blir aggressive høyrebevegelser ofte til når grupper føler seg skjøvet til side av samfunnet. I dag er nyliberalismen den aggressoren som har skapt en undertrykkende og destabiliserende ulikhet som fører denne angsten verden over – kolonisering av klasse snarere enn av nasjon.

Disse narsissistiske fantasiene har I seg sterke paranoide, maniske og sadistiske elementer. Grandiose identifikasjoner med «stammer» og ledere tilbyr trygghet og bekreftelse og erstatter følelser av avvisning og skam med en opplevelse av tilhørighet, makt og berettigelse. Opplevelsen av å være skammelig defekt blir splittet av og projisert over på dehumaniserte «andre», som blir fryktet, hatet, foraktet og søkt kontrollert. Aggresjon, makt og tøffhet idealiseres. Spenning, overlegenhet og triumf – «det å vinne» – dominerer, og sammen med den unektelige opplevelsen av traumatisk skade, skaper disse en opplevelse av følelsesmessig sannhet som feier motstridende fakta, bevis, fornuft og prinsipper til side.

Disse kompensatoriske narsissistiske fantasiene er nyttige for undertrykkerne – og de oppmuntrer til dem – siden de bedøver smerten ved identifikasjon og underkastelse. Nøkkelord: autoritarisme, nyliberalisme, narsissisme, identifikasjon med aggressor, underkastelse.

 

Jay Frankel, PhD, er psykolog og psykoanalytiker med privatpraksis I New York. Han er Adjunct Clinical Associate Professor og Clinical Consultant ved Postdoctoral Programme, Psychotherapy and Psychoanalysis ved New York University og Faculty, Trauma Studies Program, Manhattan Institute for Psychoanalysis, New York. Han er Associate Editor, tidligere Executive Editor, for tidsskriftet Psychoanalytic Dialogues, medforfatter (med Neil Altman, Richard Briggs, Daniel Gensler og Pasqual Pantone) av Relational Child Psychotherapy, Other Press, 2002. Medredaktør (med Aleksandar Dimitrijevic og Gabriele Cassullo) av Ferenczi’s Influence on Contemporary Psychoanalytic Traditions, Routledge, 2018, og forfatter av tre dusin tidsskriftartikler og bokkapitler og en rekke konferansebidrag om emner som traumer, identifikasjon med aggressor, autoritarisme, den analytiske relasjonen, Sandor Ferenczis arbeider, lek, psykoterapi med barn og relasjonell psykoanalyse.

OBS: Arrangementet er nå fullt, så det er stengt for påmelding.