Understanding Stability and ChangeFoto: unsplash.com

Understanding Stability and Change

bookmark

in the Gender Segregated Labour Market

mandag 9. desember 2019, kl. 11:30 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for samfunnsforskning og CORE – senter for likestillingsforskning

Inngang: Gratis, påmelding innen 4.12

Selv om Norge er et land med høy kvinnelig arbeidsmarkedsdeltakelse jobber fortsatt kvinner og menn i stor grad i forskjellige deler av arbeidsmarkedet. Kvinner er fortsatt i stort flertall i helse- og omsorgssektoren, mens menn fremdeles dominerer i teknologiske og manuelle yrker. Denne tendensen blir ofte referert til som det norske «likestillingsparadokset».

I dag presterer jenter bedre enn gutter i utdanningssystemet, men menn utkonkurrerer fremdeles kvinner på arbeidsmarkedet når det gjelder karriereutvikling og inntekt. Denne konferansen tar sikte på å ta opp disse tilsynelatende motstridende tendensene, med bidrag fra to internasjonale eksperter, samt ledende forskere på feltet i Norge.

Dette er den avsluttende konferansen for prosjektet: Gender segregation in the labor market: Comparative perspectives and welfare state challenges.

Program:

11:30 Lunsj serveres

12:00 – 12:15: Gender Segregation – core ideas and questions, ved Liza Reisel, leder for prosjektet

12:15 – 13:00: Manly Sciences? Gender Segregation of STEM and What to Do About It, ved professor Maria Charles, University of California, Santa Barbara

13:00 – 14:00: Funn fra prosjektet:

  • Velferdsstatsparadokset, ved Erling Barth
  • Utdanningsvalg, ved Liza Reisel
  • Segregering over livsløpet, ved Pål Schøne
  • Kjønn og karriere, ved Mary Blair-Loy

14:00: Pause med kaffe og bakervarer

14:20 –15:05: Constructing Masculine Brilliance in Academic STEM: Evaluations, Introductions, and Interruptions of Faculty Candidate Finalists, ved professor Mary Blair-Loy, University of California, San Diego

15:05 – 15:50: Panelsamtale med de internasjonale ekspertene og de norske forskerne, etterfulgt av spørsmål fra salen.

15:50-16:00: Avsluttende kommentar, ved Liza Reisel

Påmelding innen 4 desember her 

Arrangementet blir strømmet her.