Ung i Oslo-konferansen 1Foto: Istock

Ung i Oslo-konferansen

bookmark

Ungdom og oppvekst i Oslo

tirsdag 31. mars 2020, kl. 09:00 til kl. 15:30 – Avlyst

Sal: Skram

Arrangør: Mental Helse Ungdom

Inngang: Gratis

Velkommen til Ung i Oslo-konferansen!

Hvordan er det å være ung i bydelene i Oslo? Har unge som bor i bydelen og voksne som styrer i bydelen forskjellig oppfatning av hvor god bydelen er til å ivareta unges behov? Er bydelene gode nok til å se til frivillighetens tilbud når bydelen selv kommer til kort? Hva er det som hindrer et bedre samarbeid mellom bydeler og frivilligheten og hvilke tilbud er det egentlig som finnes?

Mental Helse Ungdom inviterer til vår første «Ung i Oslo» konferanse 31.mars for å svare på alle disse spørsmålene. Vi utforsker hvor det er rom for forbedring sammen med bydelsungdommen og bydelsledere. Mental Helse Ungdom og andre aktører innen frivillig sektor vil presentere frivillige tilbud bydelene kan etablere og benytte seg av.

Jobber du med unge i bydelen din og ønsker å vite mer om mangfoldet av tilbud som finnes utover bydelens egne er dette konferansen for deg.

Arrangementet er gratis og åpen for alle interesserte.