Ungdatakonferansen 2020Foto: colourbox.com

Ungdatakonferansen 2020

bookmark

Ungt engasjement – medborger og motborger

mandag 9. november 2020, kl. 09:00 til kl. 13:45

Sal: Digitalt

Arrangør: Forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Inngang: Gratis

Årets konferanse handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?

De siste årene har vi sett nye former for ungt engasjement, kanskje tydeligst i klimastreikene, i metoo-kampanjen og i protestbevegelsen «Black Lives Matter». Tematikkene er globale, mobilisering skjer i stor grad digitalt og er aksjonsbasert. Dette gir gode betingelser for ungt engasjement – og kanskje også for aktivt medborgerskap og oppslutning om demokratiet på sikt?

Medborgerskap betyr å ha rettigheter og kjenne seg som del av samfunnet. Parallelt rommer den globale og digitale virkelighet også det mange mener er et negativt engasjement: ulike former for ekstremisme, oppslutning om konspirasjonsteorier eller «politisk ukorrekte» synspunkter. I hvilken grad er ungt engasjement også et motborgerskap – som bidrar til økt polarisering og anti-demokratisk utvikling?

Ungt engasjement handler ikke minst om å kunne påvirke egen hverdag. På årets konferanse spør vi hvordan ungdom kan tas på alvor som kompetente medborgere, men også om noen medvirkningsprosesser, tross gode hensikter, kan bidra til motborgerskap – at ungdom ikke blir tatt på alvor og regnet som en likeverdig?

Arrangementet på Litteraturhuset er kun for inviterte, men kan følges av alle digitalt. Lenke til streaming kommer senere.