Ungdom tar ansvar – et seminar om overgrep og vold

bookmark

markering av Verdensdagen for psykisk helse 2011

søndag 9. oktober 2011, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Internasjonal helse- og sosialgruppe

Inngang: Billett

Seminaret kan  bidra med opplysning til hjelpeapparatet , studenter, fagfolk, familie , venner og til personer som har vært utsatt for overgrep. East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. De har eksistert i en del år, men EMW fikk sitt eget styre i 2008 som består av ungdommer med både etnisk norsk bakgrunn og ungdommer med minoritets bakgrunn. East meets West er åpent for alle der ungdommer og barn med felles interesse for kunst, kultur og musikk møtes til et felles plattform. .
   

1700 Registring
1730 Åpning v/IHSG
1800 Film ”GIFT”, en film om utfordringer blant minoritetsungdom
1825 Samtale rundt filmen
1840 pause
 

1850 Samtale i plenum  og ungdommer med tema, hva kan jeg bidra med.
 
Rom for samtale og spørsmål
 
1930 Pause med Enkel servering

 
Påmelding tlf: 416 94 303 (kl 09 – 17) e-post: post@ihsg.no
Eller mani@emw.no
 
Tiltaket er støttet av Oslo kommune (EMI) www.oslo.kommune.no/emi