Ungdommens kritikerpris

bookmark

Seminar

fredag 16. september 2011, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Foreningen !les

Inngang: Gratis

Seminaret skal utveksle erfaringer fra kritikerarbeidet i forbindelse med Ungdommens kritikerpris og ruste kritikere, lærere og litteraturformidlere til å sette i gang litterære diskusjoner i klasserommet. Målgruppe for arrangementet er kritikere, lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere.