Unges psykiske helseutfordringer

bookmark

Kan roboter på nett hjelpe?

onsdag 23. oktober 2019, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Kverneland

Arrangør: SINTEF

Inngang: Gratis med påmelding

Kan robotene hjelpe ungdommen i fremtiden? Målet med dette seminaret i er å vise frem forskning i prosjektet Social Health Bots, som etablerer ny kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av roboter på nett, såkalte chatbots.

Studier viser at ungdom i økende grad lider av psykiske problemer som sosial isolasjon, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Samtidig er det en rivende utvikling innen kunstig intelligens, og store datasett som gjør automatiserte tjenesters som chatbots til et lovende supplement til mer kostbare og tidkrevende tiltak innenfor helse- og velferdstjenester.

NB! Påmelding, kun 40 plasser.

 

Foreløpig program

  • 09:00: Kaffe, registering
  • 09:30: Key note/innledning – Charles Melvin Ess, professor ved Universitetet i Oslo: » «Offloading moral agency and choice to robots: promises and perils»»
  • 10:00: Eva Lassemo og Kari Sand ved SINTEF Helse: «Hvordan lage mening i store mengder tekstdata om hva unge spør om? Funn fra Ung.no undersøkelsen»
  • 10:20: Kim Dysthe PhD -stipendiat ved Universitetet i Oslo: «Kan man forutsi unges problemer basert på hva de skriver på nett?»
  • 10:40: Marita Skjuve, PhD-stipendiat SINTEF Digital: «Nettroboter som nye venner -en studie av Replikabrukere»
  • 11:00: Camilla Gudmundsen Høiland, Universitetet i Oslo: » Chatbots i skolehelsetjenesten? Erfaringer fra et utforskende designprosjekt»
  • 11:20: Petter Bae Brandtzæg, SINTEF Digital og Universitetet i Oslo: «Opplever unge chatbots som sosial støttende?»
  • 11: 40 Lunsj (gratis)
  • 12:30: Monica Manalo Torgersen, Universitetet i Oslo: » Unges søk etter helserelatert informasjon og støtte på nett»
  • 12:15: Ole-Christoffer Granmo, professor ved Universitetet i Agder: «Maskinlæring for chatbots som støtter helseinformasjon til unge»
  • 12:40: Avslutning