Unges vei til voksenlivet

bookmark

Hvordan blir fremtidens voksne?

tirsdag 25. september 2012, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norges forskningsråd

Inngang: Billett

VAM-programmet arrangerer et seminar i samarbeid med forskningsprogrammene UTDANNING2020 og PRAKUT i forbindelse med årets forskningsdager i Oslo. Tema for seminaret er hvilken betydning barn og unges oppvekst og utdanning har for senere deltakelse i voksensamfunnet. På seminaret vil du få smakebiter fra nyere forskning om unges oppvekstmiljø, utdanningsvalg, frafall, helse og veien inn i arbeidslivet. Hvordan blir fremtidens voksne?

Program:
12.00 – 12.05 Velkommen v/ ordstyrer Aslak Bonde
12.05 – 12.30 “Ungdommens Råskap”
Margreth Olin, filmskaper
12.30 – 12.55 Læring, identitet og mangfold i Groruddalen
Professor Ola Erstad, Universitetet i Oslo
12.55 – 13.00 Kort beinstrekk
13.00 – 13.25 Som far, så sønn
Professor Mari Rege, Universitetet i Stavanger
13.25 – 13.50 Kan livshendelser i ungdomstiden forutsi hvordan det vil gå i arbeidslivet senere?
Forskningsleder Lars Lien, Universitetet i Oslo
13.50 – 14.20 Pause
14.20 – 14.45 Å velge utdanning med hode, hjerte eller ryggmarg – Ungdoms kjønnstradisjonelle utdanningsvalg i videregående utdanning
Forsker Kristinn Hegna, NOVA
14.45 – 15.10 Frafall i videregående opplæring: Systemsvikt eller fornuftige elever?
Professor Torberg Falch, NTNU
15.10 – 15.35 Fra forskning til handling
Professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo
15.35 – 16.00 Spørsmålsrunde
16.00 Avslutning