Universets fødsel

bookmark

Lørdagsforedrag ved Bjørn Samset

lørdag 12. oktober 2013, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Partikkel kommer fra latin og betyr ‘liten del’. To hundre såkalte elementærpartikler er oppdaget per i dag. Dette er universets byggeklosser, og ved å undersøke hvordan de oppfører seg, kan man også si mye om den verdenen vi lever i, og hvordan den har utviklet seg.

Bjørn Samset er seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning. I sin nye bok De hemmelige partiklene. Hvordan verden er skrudd sammen ser han nærmere på alle de stedene i naturen, vitenskapen og teknologien partiklene dukker opp. Han bruker også den kunnskapen vi har om partiklene i dag, til å forklare universets utvikling de første sekundene og videre de neste par hundre tusen årene. Ja, så hvordan så egentlig universets fødsel ut? Det forteller Bjørn Samset om denne lørdagen når Litteraturhuset fortsetter sin serie om verdensrommet.