Unntakstilstand og forfatning

bookmark

Boklansering

fredag 11. oktober 2013, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring, Det juridiske fakultet, UiO

Inngang: Gratis

Boklansering: Dag Michalsen (red.) Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (PAX, 2013)

Program:
Professor Dag Michalsen: Unntakstilstand og Grunnlov
Speed-foredrag fra boken: Hans Petter Graver, Inger Johanne Sand, Jørgen A. Stubberud og Christoffer Eriksen

Kommentarer ved bl.a.
Professor Helge Høibraaten (NTNU)
Førsteamanuensis Morten Kinander (BI)
Professor Trond Nordby (UiO)

Om boken:
Ny bok som drøfter grunnlovers yttergrenser: Om unntakstilstanders betydning for forfatninger i historien. Grunnloven blir ofte skrevet i unntakstilstander, men skal paradoksalt nok virke i normaltilstander. Men de fleste grunnlover fra de siste 200 årene er blitt satt helt eller delvis til side: Hvordan skal vi forstå denne dimensjonen ved det konstitusjonelle? Selv med Norges stabile statshistorie har unntakslignende tilstander også her rokket ved Grunnloven. Giorgio Agambens påstand fra 2004 om at det i dagens samfunn råder en permanent unntakstilstand – er det en riktig diagnose? Er den rette balansen mellom grunnlovenes rettsstatlighet og statens behov for sikkerhetsstatlighet funnet? Denne boken er den første som på norsk tar opp spørsmål om grunnlov og unntakstilstand i sin fulle bredde.

Unntakstilstand og forfatning er den tredje boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør.