USA og Cuba: fra konflikt til samarbeid?

bookmark

Tre norske Cuba-eksperter om konsekvenser av tilnærmingen

torsdag 22. januar 2015, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning (NorLARNet)

Inngang: Gratis

Den 17. desember annonserte Barack Obama en rekke endringer i USAs Cuba politikk som langt på vei vil normalisere forholdet mellom de to landene etter over 50 års fiendtlighet. Dette vil få vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for Cuba, men også for andre land og økonomiske aktører. I dette seminaret analyserer Norges fremste Cuba-eksperter konsekvensene av oppmykningen av USAs Cuba-politikk for den politiske og økonomiske utviklingen på Cuba, og for mulighetene for politisk og økonomisk samarbeid for andre land og selskaper inkludert Norge og norske investorer. Vi vil også se på hvilke hindre som fremdeles kan legges for videre normalisering av forholdet mellom USA og Cuba og mulighet for en full oppheving av handelsembargoen.

PROGRAM
Velkommen/innledning ved Benedicte Bull, professor, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo, leder NorLARNet

Hvorfor nå? Årsaker til normaliseringen USA-Cuba og veien videre for samarbeidet. Ved Borghild Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver, Forum for Utvikling og Miljø. Bodde på Cuba fra 2012 til nå som konsulent for blant annet UNDP og NUPI. Medforfatter av Which Way Cuba? Political transformations, social deterioration and attempted dialogue (NUPI-rapport 2014).

Politiske og sosiale konsekvenser for Cuba ved Even Sandvik Underlid, stipendiat, Institutt for Fremmedsspråk, Universitetet i Bergen, forfatter av Det nye Cuba – reisefortellinger, Manifest forlag, 2012, samt en rekke artikler om Cuba

Konsekvenser for økonomisk utvikling på Cuba og samarbeidet med Norge og andre «tredje land» ved Vegard Bye, seniorforsker, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo, og seniorkonsulent Scanteam. Forfatter av blant annet Dette er Cuba alt annet er løgn (Spartacus 1996, 7 utg. 2014), og Bolivars uekte sønner (Spartacus 2010).

FOTO: LuRoGo / flickr