Usynlige stemmer:

Usynlige stemmer:

bookmark

Jeg har en hemmelighet, jeg skal tilbake i skapet!

mandag 5. desember 2022, kl. 18:00 til kl. 23:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Kristina Quintano og Benyamin Farnam

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Velkommen til en helaften i Kjelleren på Litteraturhuset 5. des kl. 1800

Først holdes arrangementet Usynlige stemmer, etterfulgt av en kort panelsamtale om å komme tilbake fra feltarbeid.

Usynlige stemmer:
Medvirkende:
Emmanuel Shokrian, Wesam Almadani , Amani Abo Shabana, Benyamin Farnam

Hjem fra feltarbeid: hvordan oppleves det å komme hjem fra konfliktsoner når de hjemme lever et liv som om verden ikke var fylt av krig og konflikt?

Medvirkende:
Kristina Quintano, Bendik Østbye Johannessen og Marianne Myrvold Robertsen kommer rett fra Libanon.

Usynlige stemmer, inviterer til et inspirerende arrangement “Jeg har en hemmelighet, jeg skal tilbake i skapet!”
Hvordan kan man skjule seg og lever et dobbeltliv? Hva er konsekvensene til å være åpen skeiv? Hva er egentlig å “komme ut av skapet? Hvordan man kan bevise sin sexuelle orientering? Hvordan er det å være skeiv i voksenopplæring i Norge? Hvordan er prosessen for å få asyl til skeive flyktningere i Norge? Hva gjør integreringspolitikk med skeive innvandrere i Norge? Er det mulig å gå tilbake i skapet etter man opplever frihet?

I dag skal vi høre fra tre av Norges fribyforfattere i en samtalen som avslører mange hemmeligheter om skeive med innvandrerbakgrunn, som føler skam og sterk skyldfølelse over å være homofil. De som kommer fra land hvor homofili fortsatt er kriminalisert, enten av myndighetene/staten, eller at religion og tradisjon gjør at befolkningen håndterer LHBT-personer som kriminelle, mindreverdige og skambelagte mennesker som ikke fortjener noen form for likestilling.
Avkriminalisering av homofili i Norge betyr ikke at alle skeive som bor i norge føler seg fri! Hvorfor er det slik? I tillegg skal de snakke om asylprosessen og integrering systemet til skeive med flyktningbakgrunn. De vil snakke om noen utfordringer som omgir dem fra rasisme, homofobi, islamofobi og dårlig sosial kontroll av miljøet rundt dem.

Vil du høre mer? Hjertelig velkommen!

Arrangementet består av to deler:
I første del skal vi ha en workshop der viser vi en dokumentar serie på fire deler om «Å akseptere seg selv», «Å komme ut av skapet», «flyktningsituasjonen», «integrering, eller komme ut av skapet igjen».

Etter filmene på andre delen diskuterer vi litt ulike sider ved problemstillingene i en panelsamtale.

Usynlige Stemmer er prosjektet som ønsker spesielt å synliggjøre utfordringene skeive med innvandrerbakgrunn står overfor i Norge gjennom å fokusere på kampen de har hatt og fortsatt kjemper.

Prosjektet vil særlig være en støtte for alle dem som ikke tør å være åpne av frykt for å oppleve truende og kontrollerende atferd i sine miljøer.

Prosjektet består av å arrangere workshops, informasjonsvideoer og arrangementer med en gruppe fribyforfattere som har kommet til Norge som flyktninger, både fordi de har vært forfulgt for sitt litterære/kunstneriske virke, for sin aktivisme og fordi de er skeive.

I panelet:

Benyamin Farnam, Friby-forfatter og filmskaper født og oppvokst i Iran. Han er utdannet film og jobber innen temaet asyl. Han har utgitt flere poesibøker og artikler innen seksualitet.
.
Emmanuel Shokrian, iransk psykolog og sosiolog. Han forsker spesielt på den historiske sosiologien og seksualitetens historie i MENAT (Midtøsten, Nord-Afrika og Tyrkia). Et av hans siste arbeider er «The Historical Study of the Iranian Queer Non-Movement».
.
Amani AboShabana, poet og aktivist fra Egypt. Deltar med poesi og tekster oversatt til norsk, og vil formidle erfaringer som lesbisk forfatter i Egypt og vanskeligheter for lhbtq+ personer med innvandrerbakgrunn om selvaksept og identitet.
.
Wesam Almadani, forfatter og aktivist fra Palestine. Har kunnskap om å være lesbisk i Midtøsten, juridisk og i sosiale situasjoner for skeive personer i Midtøsten, religion, utfordring for skeive med innvandringsbakgrunn i Norge, og det norske helsesystemets utfordringer for transpersoner med innvandringsbakgrunn. Wesams litterære verk er oversatt til engelsk, norsk, svensk, hebraisk og italiensk.

Samtalen er en del av prosjektet Usynlige stemmer, som er støttet av Kulturrådet i forbindelse med Skeivt kulturår 2022 og et samarbeid med Fluktfestivalen!

Det blir også diktlesning og musikalske innslag

Etter samtalene blir vi værende i Kjelleren ut kvelden for sosialt samvær og førjulsstemning sammen med Nettverk for Frivillige!