Ut av akademia 2019

bookmark

Rasialisering og klassifikasjonskamp

torsdag 31. oktober 2019, kl. 19:00 til kl. 21:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk sosiologforening

Inngang: Gratis

– Hvordan begrepsfeste etniske skillelinjer?

Hvordan brukes og forstås begreper som “innvandrer”, “etnisitet” og “etnisk norsk” i samfunnsvitenskapen i dag, og hvilke implikasjoner følger av begrepsbruken?

Program
Keynote: Mellom “rase” og “etnisitet”: spiller våre begreper noen rolle?
Sindre Bangstad
Sosialantropolog og forsker I ved KIFO.
Forfatter av bla Hva er rasisme (2015) og Anders Breivik and the rise of islamophobia (2014).

Begrepet “rase” ble erstattet som følge av iherdig innsats fra antropologer som Ashley Montagu, og med de nazistiske krigsforbrytelsene forankret i “rasevitenskapelig tenkning og forståelser” som umiddelbart bakteppe. Den analytiske optikken vi trenger for å forstå prosesser av rasialisering før og nå i Europa skiller seg utvilsomt fra USA, hvor “rase” fortsatt er langt mer legitimt brukt i samfunnsvitenskapene. Men er det nå slik at vi “løser” problemet med rasialiserte forståelser ved å erstatte “rase” med “etnisitet”?

Kommentarer fra tre ledende sosiologiske røster på innvandring- og migrasjonsfeltet i Norge i dag.

Grete Brochmann. Professor i sosiologi, UiO og leder for de to Brochmann-utvalgene
Mette Andersson. Professor i sosiologi, UiO
Gunn Birkelund. Professor i sosiologi, UiO

Paneldebatt
Bangstad, Brochmann, Andersson og Birkelund møter Julia Orupabo (ISF) og Mats Lillehagen (UiO) til panelsamtale. Samtalen ledes av Laura Führer (UiO).

Om Ut av akademia:
Et årlig arrangement som organiseres av norsk sosiologforening, avdeling Østlandet. Med oppstart i 2015 har Ut av akademia hatt ambisjoner om å ta de store sosiologiske diskusjonene ut av elfenbeinstårnet og inn i offentligheten.

Gratis og åpent for alle

Dørene åpnes 18:45.