Ut av akademia 2021: Fortellinga om gutter som tapere

Ut av akademia 2021: Fortellinga om gutter som tapere

bookmark

tirsdag 9. mars 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet

Inngang: Gratis, digitalt

Er gutter tapere i skolen, og er menn tapere i samfunnet for øvrig? At gutter og menn overrepresentert på en rekke negative statistikker har dannet grunnlaget for debatt, og bekymring for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner har blant annet ført til en nedsettelse av blant annet Stoltenbergutvalget og Ungidag-utvalget med påfølgende NOUer. Mange av bekymringsmeldingene som har vært fremmet bærer imidlertid preg av å sette søkelys på enkelte arenaer der gutter (og menn) i snitt kommer dårligere ut enn jenter (og kvinner), uten at arenaer der dette ikke er tilfellet blir diskutert. I tillegg har det vært hevdet at fokuset på kjønn potensielt kan overskygge andre dimensjoner som har betydning for utfallene som har blitt diskutert, som for eksempel sosial bakgrunn.

Norsk sosiologforening, Østlandet, har invitert noen av Norges fremste samfunnsforskere på feltet for å gi sine perspektivet på tematikken og belyse problemstillinga fra ulike vinkler.

 

Program – panelsamtale:
Kristoffer Vogt,
Førsteamanuensis i sosiologi, UiB

Liza Reisel,
Forsker, ISF

Monika Rosten
Forsker, NOVA

Jørn Ljungren
Forsker, STK

Om Ut av akademia:
Et årlig arrangement som organiseres av Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet. Med oppstart i 2015 har Ut av akademia hatt ambisjoner om å ta de store sosiologiske diskusjonene ut av elfenbeinstårnet og inn i offentligheten.

Arrangementet vil bli strømmet.