Ut av akademia 2022

Ut av akademia 2022

bookmark

Strømkrise!

tirsdag 8. november 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norsk sosiologforening

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Høsten 2022 har vært preget av høye strømpriser, inflasjon og debatten om den pågående energikrisa og økte levekostnader.

Hvilke betingelser har forårsaka denne krisen, hvordan – og hvem – rammer den? I årets Ut av akademia går samtalen om den pågående strømkrisen. Vi inviterer tre sosiologer til å diskutere ulike aspekter: Lars Mjøset, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Silje Skuland, forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet, og Eivind H. Matthiasen, doktorgradsstipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt. Det blir tre innlegg etterfulgt av en panelsamtale.

 

PROGRAM:

«Geopolitikk, energi og nye sosiale bevegelser.

Global kontekst for dagens situasjon»

Innledning v/ Lars Mjøset

Mer informasjon kommer senere.

«Hvordan påvirker strømkrisen forbrukerne?»

Innlegg v/ Silje Skuland

Ikke overraskende skaper dyrere mat og strøm, inflasjon og renteheving bekymringer blant norske husholdninger. Hva innebærer en strammere økonomi for forbrukerne, og hvordan oppleves det å ha dårlig råd? Dette er temaet for innlegget mitt. Nærmere bestemt vil jeg reflektere rundt et feltarbeid om matfattigdom og om bekymringer og strategier knyttet til mat og måltider når det begynner å bli tomt på kontoen enten det skyldes dyrere strøm eller bortfall av inntekt.

«Klasseforskjeller i energifleksibilitet»

Innlegg v/ Eivind H. Matthiasen

Fleksibilitet har blitt en viktig ressurs i mange arenaer, som arbeidslivet, mobilitet og i hverdagen. I nyere tid har det også blitt et stadig større fokus på energifleksibilitet, som kan beskrives som menneskers mulighet til å flytte strømbruk enten i tid eller i rom. Grunnen til at energifleksibilitet har blitt en viktig ressurs er fordi det utvikles stadig nye tariffer eller tiltak som belønner energifleksibilitet. En del av doktorgradsprosjektet mitt ønsker å se på hvordan mennesker fra ulike klasser – arbeiderklassen, økonomisk- og kulturell elite – kan benytte seg av ressurser tilgjengelig til de, og i hvilken grad de kan forvandle disse ressursene til energifleksibilitet. Hvis det er forskjeller i energifleksibilitet, hva er disse?

PANELSAMTALE:

Etter innleggene vil det bli en panelsamtale med Lars Mjøset, Silje Skuland og Eivind M. Hjorth, ledet av Agnes Fauske, styremedlem i Norsk sosiologforening avdeling Østlandet.

Om Ut av akademia:

Et årlig arrangement som organiseres av Norsk sosiologforening avdeling Østlandet. Med oppstart i 2015 har Ut av akademia hatt ambisjoner om å ta de store sosiologiske diskusjonene ut av elfenbeinstårnet og inn i offentligheten. Arrangementet er gratis og åpent for alle.