Ut av jungelen 1

Ut av jungelen

bookmark

Spanskspråklig boklansering om fredsprosessen i Colombia

onsdag 19. april 2023, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Embassy of Colombia to the Kingdom of Norway

Inngang: Registration: enoruega@cancilleria.gov.co

Spanskspråklig presentasjonen av boken UT AV JUNGELEN, skrevet av Dag Nylander og Tove Gravdal, om fredsprosessen mellom den colombianske regjeringen og FARC-EP.

La Embajada de Colombia ante el Reino de Noruega

Tiene el gusto de invitarle a la presentación en español del libro UT AV JUNGELEN, escrito por Dag Nylander y Tove Gravdal, sobre el proceso de paz realizado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP.

La presentación del libro será realizada por Dag Nylander, facilitador noruego en el proceso, Diego Marin de Fredd i Colombia y Caroline Aarsæther del Fondo Noruego para los Derechos Humanos.