Uten mat og drikke

bookmark

Skal vi produsere mat i Norge?

mandag 26. september 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norges utenrikspolitikk og diskusjonen rundt hva slags utenrikspolitikk vi ønsker, handler mye om matvarer og landbruk. Enten det gjelder EU, WTO eller Afrika, er spørsmålet om tollmurer, eksportstøtte eller frihandel med matvarer blant de store stridspørsmålene. Påstanden er ofte den samme, uavhengig av om man er for eller mot frihandel: Vi i det rike Norge stjeler maten ut av munnen på verdens fattige og sultne. Noen hevder at vi er for restriktive og beskytter vårt eget landbruk, andre at vi med vår kjøpekraft kjøper opp mat fra land der folk sulter. Men er det egentlig frihandel verdens fattige land roper på? Og ville det mest solidariske egentlig vært å legge ned norsk landbruk?

Til Litteraturhuset denne kvelden kommer Jean Ziegler, vise-president i FNs menneskerettighetsråds rådgivende styre, og fra 2000 til 2008 FNs spesialutsending for retten til mat. Ziegler har gjennom mer enn 30 år jobbet med problemstillinger knyttet til fattigdom og den tredje verden, som professor i sosiologi ved Universitetet i Geneve og Sorbonne i Paris. Med utgangspunkt i spørsmålene ovenfor vil Ziegler kommentere norsk landbruks- og handelspolitikk, og peke på sentrale utfordringer knyttet til den internasjonale matvaresituasjonen.

Til å kommentere Zieglers foredrag kommer stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Svein Flåtten (H). Møteleder er Espen Løkeland-Stai.

Arrangementet er en del av Litteraturhusets serie Norge i verden. Idealist eller realist?. Serien er støttet av UD og er en del av Refleksprosjektet.

refleks_liten