Utenforskap, arbeid og klasseskillerIllustrasjon: Marius Pålerud

Utenforskap, arbeid og klasseskiller

bookmark

psykologenes blinde flekker?

torsdag 13. oktober 2022, kl. 16:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Tidsskrift for Norsk psykologforening

Inngang: Gratis - Påmelding til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no

Velkommen til høstens viktigste arrangement om psykologenes rolle i et samfunn hvor arbeidsdeltakelse og prestasjoner ilegges stadig større verdi.

Forskjellene øker og enkelte grupper risikerer å falle utenfor arbeidslivet. Dette har betydning for folks helse, identitet, økonomi og sosiale tilhørighet.

Kan psykologer hindre utenforskap og hjelpe dem som faller ut av arbeidslivet? Gis det rom for dem med alvorlige psykiske lidelser, eller gis de tvert imot opp? Anerkjennes økonomiske vanskers betydning for vår psykiske helse og livskvalitet?

Vi trenger å se nærmere på de menneskelige kostnadene utenforskap og klasseskiller kan få og hvordan dette kan motvirkes. Psykologer kan på grunn av egne privilegier og blinde flekker risikere å gå i fallgruver der arbeidsdeltakelse fremelskes og blir et mål i seg selv. Men de kan også bidra til å fremme inkludering, verdighet og livskvalitet – uavhengig av arbeidsdeltakelse – gjennom terapi, tjenesteutvikling og samfunnsengasjement.

Spørsmålet er: hvordan?

Alt dette og mer til vil du få høre om på Litteraturhuset 13. oktober fra kl 16 når vi inviterer fire fremragende fagpersoner til å reflektere rundt koblingen mellom arbeid, utenforskap og psykologi.

Innledere: Ingvild Stjernen Tisløv, June Ullevoldsæter Lystad, Ingvild Myklebust og Jon Fiske.

Arrangementet varer fra kl 16 til kl 21. Det blir enkel servering. I tillegg til en faglig del på ca 1 time, blir det god tid til gode samtaler og hyggelig sosialisering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men det er begrenset antall plasser. Vi holder oss derfor til første-til-mølla-prinsippet. Send påmelding til: tidsskrift@psykologtidsskriftet.no

Vel møtt til en viktig kveld!