Utenforskap og ekskludering

bookmark

onsdag 6. desember 2017, kl. 12:00 til kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: SaLTo region vest, Oslo kommune; Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker

Inngang: Gratis med påmelding

Kan våre holdninger til andre mennesker og hvordan vi håndterer de som er annerledes påvirke vårt arbeid med barn og unge?

– Fremmer våre tilbud, tiltak og tjenester inkludering eller utenforskap?

– Hvordan møter vi ungdom som er annerledes?

Leder for OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering), Akhenaton de Leon skal lede an fagdagen med betraktninger både på system og individnivå. OMOD er et rettighets- og kompetansesenter som ble startet i 1992, og som arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av etnisitet.

Fagdagen vil gi rom for dialog og erfaringsutveksling.

Lett servering!

Påmelding innen 4.desember