Utenrikspolitikk i Trumps verden

bookmark

med Espen Barth Eide og Anniken Huitfeldt

torsdag 6. april 2017, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Form Forlag

Inngang: Gratis

I  boka Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden gir Stina Torjesen og Kim N. Gabrielli sine svar på hvordan Norge kan møte en verden preget av økende ulikhet, populisme og proteksjonisme. De tar utgangspunkt i omveltningene som skjer rundt oss, Norges interesser og hvordan Norge kan gjøre en forskjell. Valget av en ideologisk, sosialdemokratisk tilnærming til norsk utenrikspolitikk er forfriskende: Forfatterne tar oss med på en annerledes reise i hvordan snakke om, utforme og gjennomføre utenrikspolitikken i Donald Trumps verden.

Forfatterne presenterer boka. Leder av utenrikskomiteen på Stortinget Anniken Huitfeldt og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer. Det blir boksalg- og signering i bokhandelen på Litteraturhuset fra kl 18.30.